Wikia

Vocaloid Wiki

Kogauta-P

7,697pages on
this wiki
Comments0
ABOUT PRODUCER
STATUS:N\A → Assumed active
Kgut
GENRE:
LABELS:
ASSOCIATIONS:
OFFICIAL:
URL(s)
PLAYLIST(s):Playlist / Nico Nico Douga List
WORKS: (Upload date)
 1. "Tokyo Rhapsody" (1936) (Feb.10.2008)
 2. "Camp Kouta" (1929) (Feb.20.2008)
 3. "Kagewo Shitaite" (1932) (Mar.07.2008)
 4. "Manshuu Musume" (1938) (Mar.15.2008)
 5. "Aoi Sanmyaku" (1949) (Mar.28.2008)
 6. "Midori no Chiheisen" (1935) (Apr.22.2008)
 7. "Oyamano Suginoko" (1945) (May.07.2008)
 8. "Sasurahi no Uta" (1917) (May.20.2008)
 9. "Biwako Aika" (1941) (May.27.2008)
 10. "Canton no Hana-uri Musume" (1940) (Jun.03.2008)
 11. "Uchino Nyoubonya Higega Aru" (1936) (Jun.20.2008)
 12. "Gouchin" (1944) (Jun.28.2008)
 13. "Yogiri no Basha" (1941) (Jul.11.2008)
 14. "Gunkoku Komoriuta" (1937) (Jul.28.2008)
 15. "Nessano Chikai" (1940) (Aug.16.2008)
 16. "Soshuu Yakyoku" (1940) (Aug.22.2008)
 17. "Horobasha no Uta" (1932) (Sep.12.2008)
 18. "Asu wa Otachika" (1942) (Oct.29.2008)
 19. "Fue no Hakuju" (1929) (Nov.09.2008)
 20. "Anata nashi dewa" (1937) (Dec.09.2008)
 21. "Shanran Bushi" (1943) (Jan.01.2009)
 22. "Shimoda Yakyoku" (1936) (Jan.30.2009)
 23. "Tsukino Hamabe" (1931) (Feb.04.2009)
 24. "Itoshi Ano Hoshi" (1939) (Mar.02.2009)
 25. "Defuneno Uta" (1939) (Mar.11.2009)
 26. "Watashi Konogoro Yuuutsuyo" (1931) (Apr.14.2009)
 27. "Shanghai no Odoriko" (1940) (May.06.2009)
 28. "Midori no Tsuki" (1937) (Jul.21.2009)
 29. "Beniya no Musume" (1929) (Jul.26.2009)
 30. "Nan-you Kouro" (1940) (Aug.10.2009)
 31. "Camp wa Fukete" (1936) (Oct.14.2009)
 32. "Beniya no Musume" (1929) (Miku Append) (Dec.08.2009)
 33. "Shiroi Tsubaki no Uta" (1935) (Dec.19.2009)

Around Wikia's network

Random Wiki