Wikia

Vocaloid Wiki

Nikasopiteki (ニカソピテキ)(Single)

7,694pages on
this wiki
Comments0

Nikasopiteki is a single by AVTechNO! released by Karen-T.

This album can be bought on iTunes.

Nikasopiteki
Released June 12, 2013
Producer AVTechNO!
Price ¥150
Label KarenT
Track list
1. ニカソピテキ
Nikasopiteki
Hatsune Miku
Previous
Exlium
EXLIUM
Next
Nikasopiteki
Nikasopiteki (ニカソピテキ)(E.P.)

Around Wikia's network

Random Wiki