FANDOM


"Píngxíng Sì Jiè 4" (Quadimension 4) is a compilation album that features Luo Tianyi and Yuezheng Ling.

A crossfade of the album could be viewed on bilibili.  It could be purchased through taobao.

Quadimension 4
Released December 12, 2015
Producer Various
Price 50 - 120 RMB
Label Quadimension
Track list
1. 彩色旅途
Cǎisè Lǚtú
ZOMiG feat. Luo Tianyi, Yuezheng Ling
2. 尘之旅
Chén zhī Lǚ
Senjougahara Yousei feat. Luo Tianyi, Yuezheng Ling
3. Last Natsu
stk4n3 feat. Luo Tianyi
4. 钻石的回忆录
Zuànshí de Huíyìlù
Jiangwuluanwan feat. Yuezheng Ling
5. 梦语
Mèng Yǔ / Words of Dream
Rosary feat. Yuezheng Ling
6. D!sorder
Zeno feat. Luo Tianyi
7. GRAVITY
Bianqi-P feat. Luo Tianyi
8. 午后花园
Wǔhòu Huāyuán
Hong feat. Yuezheng Ling
9. 草莓气泡
Cǎoméi Qǐpào / Strawberry Bubbles
Tianqin feat. Luo Tianyi
Previous
Quadimension 3
Píngxíng Sì Jiè 3 (平行四界 3)
Next
Quadimension 5
Píngxíng Sì Jiè 5 (平行四界 5)