FANDOM


十四岁的夏天 (Shísì Suì de Xiàtiān Summer of Fourteenth) is SolPie's second album.

A crossfade of the album can be heard here and here.

This album was available for purchase at several conventions.[1] The album can be found for sale at Taobao here and here but the price is marked as 9999 RMB.

SolPie - 十四歲的夏天
Released
Producer SolPie
Price HK$70.00
Label Independent (Seikei Doujin)
Track list
1. 五月光
Wǔyuè Guāng
Hatsune Miku, GUMI
2. 九岁半
Jiǔ Suì Bàn
Hatsune Miku, GUMI
3. 漓江烟雨
Lí Jiāng Yān Yǔ / The Rain of Li River
Hatsune Miku
4. 毕业的夏天
Bìyè de Xiàtiān
Hatsune Miku
5. 消失的辐射
Xiāoshī de Fúshè
Hatsune Miku, GUMI
6. 尧山风神
Yáo Shān Fēng Shén
Camui Gackpo
7. 分不清的雨点
Fēn bù Qīng de Yǔdiǎn
Hatsune Miku
8. 水瓶星
Shuǐ Píng Xīng
Hatsune Miku
9. 白木莲
Bái Mùlián
Hatsune Miku
10. 如果你还在
Rúguǒ nǐ Hái Xài
Hatsune Miku
Previous
SolPie - 夏末青春
Xià Mò Qīngchūn
Next
SolPie - 月西江
Yuè Xi Jiāng

ReferencesEdit

  1. [1]