FANDOM


ABOUT PRODUCER
SolPie, real name Guo Yang (Simplified Chinese: 郭阳; Traditional Chinese: 郭陽), is a Chinese VOCALOID producer from Guilin, Guangxi in China. He mostly works with Miku, but has also used GUMI, Gackpo, and Luo Tianyi. His most notable work is his second song, "Yuè Xi Jiāng".

SolPie's lyrics often incorporate a landmark of Guilin, such as Yao Mountain.

STATUS:April 2010 → Present
Icon SolPie
GENRE:Traditional Chinese style; Pop
LABELS:KARENT
ASSOCIATIONS:
OFFICIAL:Website: SolPie Music
URL(s)Niconico YouTube bilibili
piapro A8 5SING
KARENT Twitter Weibo
PLAYLIST(s):(My List)
WORKS: (Upload date)
 1. "Kanojo no Natsu" (Miku) (Apr.27.2010)
 2. "Xi Jiāng Yuè" (Miku) (Deleted) (May.07.2010)
 3. "Yáo Shān Shénmiào" (Miku) (May.31.2010)
 4. "Mòlì Shā Yǔ" (Miku) (Aug.27.2010)
 5. "Yuè Xi Jiāng (Japanese ver.)" (Miku) (Aug.31.2010)
 6. "Dì Qī Guǐshén" (Miku) (Sep.15.2010)
 7. "Xiǎo Qiūyuè Míng" (Miku) (Sep.17.2010)
 8. "Kieta Houshasen" (GUMI) (Mar.31.2011)
 9. "Mùmò Làngmàn" (GUMI) (June.26.2011)
 10. "Yáo Shān Fēngshén" (Gackpo) (Jul.30.2011)
 11. "Xiǎo Qiū Yuè Míng (Japanese ver.)" (Miku) (Aug.05.2011)
 12. "Jiǔ Suì Bàn" (Miku) (Aug.30.2011)
 13. "Chángchéng (Japanese ver.)" (Gackpo) (Cover / Beyond) (Sep.03.2011)
 14. "Zhàn Guó Tú" (Miku) (Jan.30.2012)
 15. "Sotsugyou no Natsu" (GUMI) (Jun.20.2012)
 16. "Sotsugyou no Natsu (Chinese ver.)" (GUMI) (Jun.25.2012)
 17. "Huíjiā de Huǒchē" (Tianyi) (Jul.31.2012)
 18. "Dà Mèng Gōng" (Miku) (Sep.06.2014)
 19. "Hēi Cháng Zhí" (Rin, Len) (Nov.21.2014)
 20. "Hóng Hé zhī Liàn" (Rin) (Jan.29.2015)
 21. "Hènàsī Shàonǚ" (Miku) (May.31.2015)

Songs / Featured WorksEdit

月西江 (Yuè Xī Jiāng)

smile?i=10649526&dummy.jpg
Favicon-nn
Uploaded 2010.05.07 Featuring Hatsune Miku
Music SolPie Main article 月西江 (Yuè Xī Jiāng)
Lyrics SolPie
SolPie's second song, and his most notable song.

幕末浪漫 (Mùmò Làngmàn)

smile?i=14856281&dummy.jpg
Favicon-nnFavicon-bb
Uploaded 2011.06.26 Featuring GUMI
Music SolPie Main article 幕末浪漫 (Mùmò Làngmàn)
Lyrics SolPie
Video zuoweisaib (video, illust)

漓江烟雨 (Lí Jiāng Yānyǔ)

SolPie - 漓江煙雨
Favicon-5s
Uploaded 2011.08.18 Featuring Hatsune Miku
Music SolPie Main article 漓江烟雨 (Lí Jiāng Yānyǔ)
Lyrics SolPie

战国图 (Zhànguó Tú)

default.jpg
Favicon-nnFavicon-ytFavicon-bb
Uploaded 2012.01.30 Featuring Hatsune Miku
Music SolPie Main article 战国图 (Zhànguó Tú)
Lyrics SolPie
Video SolPie (video), 紅Abit (illust)

DiscographyEdit

SolPie - 夏末青春
Title Xià Mò Qīngchūn
SolPie - 十四歲的夏天
Shísì Suì de Xiàtiān
Producer SolPie SolPie
Release Date August 7, 2010 August 2, 2011
Blank CD case
Title Zhànguó Tú    
Producer SolPie  
Release Date August 18, 2012  

KarenT SinglesEdit

SolPie - 戦国図
Title Zhàn Guó Tú
SolPie - 月西江
Yuè Xi Jiāng
Producer SolPie SolPie
Release Date February 8, 2012 February 8, 2012
SolPie - 祀雪关夜
Title Shisetsukanya
SolPie - 四季郷音
Sìjì Xiāng Yīn
Producer SolPie SolPie
Release Date November 21, 2012 December 18, 2012
SolPie - 漓江煙雨
Title Lí Jiāng Yānyǔ
SolPie - 堯山神廟
Yáo Shān Shénmiào
Producer SolPie SolPie
Release Date June 12, 2013 August 23, 2013
SolPie - 水瓶星
Title Shuǐpíngxīng
SolPie - 虹色花號
Hóngsè Huāhào
Producer SolPie SolPie
Release Date October 2, 2013 March 12, 2014
SolPie - 九歳半
Title Jiǔ Suì Bàn
SolPie - 五月光
Wǔyuè Guāng
Producer SolPie SolPie
Release Date April 16, 2014 May 21, 2014
SolPie - 幕末浪漫 (single)
Title Mùmò Làngmàn
SolPie - 消えてる放射線
Kieteru Houshasen
Producer SolPie SolPie
Release Date June 18, 2014 July 30, 2014
SolPie - 大夢宮
Title Dà Mèng Gōng    
Producer SolPie  
Release Date August 22, 2014  

Compilation AlbumsEdit

External linksEdit

InterviewsEdit