FANDOM


Zhònglì Huànxiǎng Qū (重力幻想曲) is a doujinshi album by Yu Jianliu. It contains 18 tracks, sung by Luo Tianyi, Kagamine Rin, Kagamine Len, GUMI, Hatsune Miku, and a guest, Ruan Xiaoqi. Track #18 is a version of the Star Guardian (元气星魂) OP (written by Yu Jianliu and sung by Ruan Xiaoqi)

Zhònglì Huànxiǎng Qū
Released May 26, 2013
Producer Yu Jianliu
Price ¥50.00 (RMB)
Label Independent
Track list
1. 重力幻想曲
Zhònglì Huànxiǎng Qū / Gravity Fantasia
Luo Tianyi
2. 古浪客栈魔法幻想曲
Gǔlàng Kèzhàn Mófǎ Huànxiǎng Qǔ / Gulang Inn Magic Fantasia
Luo Tianyi
3. Bloody Valentine
Kagamine Rin, Kagamine Len
4. 浮游晏龙传
Fú Yóu Yàn Lóng Chuán / Soaring Dragon's Biography
Luo Tianyi
5. 曼陀罗的秋天
Màntuóluó de Qiūtiān / Datura's Autumn
Luo Tianyi
6. 杂货店魔法幻想曲
Záhuò Diàn Mófǎ Huànxiǎng Qǔ / Grocery Store Magic Fantasia
Luo Tianyi
7. 哀ノ唄
Ai no Uta / Song of Mourning
GUMI
8. 月之旅
Yuè zhī Lǚ / Journey to the Moon
Luo Tianyi
9. 酸欠
Sanketsu / Suffocation
Hatsune Miku
10. 赤网
Chì Wǎng / Red Web
Luo Tianyi
11. 加速坠落
Jiā Sù Zhuì Luò / Accelerated Fall
Luo Tianyi
12. 限座两人
Haan6 Zo6 Loeng5 Jan4
GUMI
13. Virus Code
Luo Tianyi
14. 火星漫歩
Kasei Manpo
Hatsune Miku
15. 曼陀罗的春天
Màntuóluó de Chūntiān / Datura's Spring
Luo Tianyi
16. Love Diary
Luo Tianyi
17. 夜勤病院黑魔法幻想曲
Yèqín Bìngyuàn Hēi Mófǎ Huànxiǎng Qǔ / Night Shift Hospital Black Magic Fantasia
Luo Tianyi
18. 勇气之花×弑月
Yǒngqì zhī Huā × Shì Yuè
Luo Tianyi and Ruan Xiaoqi
Next
裕剑流 - 354机甲少女骑士团
354 Jījiǎ Shàonǚ Qíshìtuán (354机甲少女骑士团)


External linksEdit

Star icon Official
Coin Money 2 Icon Purchase